admin
admin 29 Jun 2020
2
watermark logo

Növbəti

Damla ft Nicat - Sevgi (Yeni Audio 2020)
06 Feb 2020
Damla ft Nicat - Sevgi (Yeni Audio 2020)
admin · 3 Baxışlar

Rəşid Behbudov -

0 Baxışlar

"Lirik mahnı" ("Gəlmədin") (1965)
Mus: Cahangir Cahangirov
Söz: Ənvər Əlibəyli
Əliağa Quliyevin idarəsi ilə xalq çalğı alərləri ansamblı

Rashid Behbudov-“Lyrical song" ("Did not come") (1965)
Music: Jahangir Jahangirov
Lyrics: Enver Alibeyli
Folk instrument Ensemble conducted by Aliaga Kuliyev

Рашид Бейбутов-«Лирическая песня» («Не пришла») (1965)
Муз: Джахангира Джахангирова
Сл: Энвера Алибейли
Ансамбль народных инструментов под управлением Алиаги Кулиева


#RəşidBehbudov #LirikMahnı #Gəlmədin

Dahacox
0 Komentlər sort Görə sırala

Növbəti

Damla ft Nicat - Sevgi (Yeni Audio 2020)
06 Feb 2020
Damla ft Nicat - Sevgi (Yeni Audio 2020)
admin · 3 Baxışlar